Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • Ezra Pound, poeta poetów - Czesław Karkowski
  • Poezja Tomasza Jastruna
  • Wiersz-Plakat Antoniego Pawlaka
  • Poezja Marii Jentys-Borelowskiej
  • Proza Piotra Müldnera-Nieckowskiego
  • Rozmowa z Jerzym Limonem o Festiwalu Szekspirowskim
  • Pożegnanie Stanisławy Kopiec - Wacław Tkaczuk
  • O Januszu Kotańskim - ks. Jan Sochoń
Numer 2 (35) 2012

Ezra Pound - Canto IV (tłum. Cz. Karkowski)
Zbigniew Joachimiak - Artyści sterroryzowani/ pisane z przedsionka
Urszula M. Benka - Z AIDS szybciej/ felieton
Cezary Sikorski - Heidegger i Celan - dyskurs przez milczenie/ esej
Maria Jentys-Borelowska - Poezja
Czesław Karkowski - Poeta poetów. XXX Cantos Ezry Pounda w oczach krytyków/ esej
Tomasz Jastrun - Poezja
Jerzy Niesiobędzki - Karamazowska apokalipsa i wdzięki cywilizacji/ esej
Raymond Queneau - Poezja (tłum. J. Gondowicz)
Sławomir Majewski - Story o pięknej Amy, córce kowala/ esej z cyklu Kobiety ich życia
Roman Rzucidło - Poezja
Wojciech Bartłomiej Zieliński - Poezja
Wsiewłod Garszyn - Artyści (tłum. K. Śmiechowicz)/ proza
Roman Warszewski - W matni. O tym, jak partyzanci Che Guevary uciekali z Boliwii/ proza
Richard Brautigan - Poezja (tłum. A. Szuba)
Krzysztof Ćwikliński - Proza
Zofia Beszczyńska - Linijki
Maciej Leszczyński - Miasto psychoz/ proza
Ryszard Kołodziej - Poezja
Piotr Müldner-Nieckowski - Rewolucja na Wydziale Matematyczno-Historycznym/ proza
Antoni Pawlak - Poezja
Andrzej Żurowski - Powidoki (2)/ proza
Andrzej C. Leszczyński - Okruchy (17)/ esej
Sylwester Gołąb - Poezja
Marek Jastrząb - Osobisty szkic o Marcelu Prouście/ esej
Artur D. Liskowacki - Prozaiczne początki, poetycki finał. Henryk Bereza (1926-2012)/ wspomnienie
ks. Jan Sochoń - Poeta ufności i pamięci/ sztuka interpretacji
Józef Baran - Zapiski z Krety/ dzienniki-podróże
Grzegorz Musiał - Dziennik włoski (12)/ dzienniki-podróże
Andrzej Wołosewicz - Sztuka, szkoła i wyobraźnia/ esej
Olga Śmiechowicz - Nieliteracki sposób na komedię/ komiks
Katarzyna Korczak - Rozmowa z Jerzym Limonem o Festiwalu Szekspirowskim/ teatr
Stanisława Kopiec - Poezja
Wacław Tkaczuk - Pożegnanie poetki Stanisławy Kopiec/ wspomnienia
Izabela Fietkiewicz-Paszek - Jeżeli wieczność istnieje, śmierć jest tylko żartem/ wspomnienia
Leszek Żuliński - Kaliski Tygiel Kulturowy
Krzysztof Jurecki - Poszukiwanie "prawdy bycia". O fotografii Tomasza Sobieraja/ sztuka
Andrzej Wołosewicz - Brąz, miedź, rdza i purpura/ sztuka interpretacji
Jan Gondowicz - Odpryski
Leszek Szaruga - Wyprasowanie (2)
RECENZJE: Konrad Liskowacki - Symbole pokoleń, pokolenie bez symboli;
Jerzy Cyngot - Wymyślić świat - projekt otwarty. O heterotopiach Olgi Tokarczuk;
Teresa Rudowicz - "W naszej rodzinie zawsze było więcej skrzypków niż kupców" - motywy żydowskie w "Rejestrach" Elżbiety Lipińskiej;
Janusz A. Kobierski - "Ich cisza krzyczeć będzie!"; Agnieszka Kwiatkowska - "Kundel do potęgi". Artur Daniel Liskowacki wobec stereotypów;
Edyta Antoniak-Kiedos - Dylematy suicydalne;
Izabela Fietkiewicz-Paszek - Delta wsteczna;
Ewa Opiela - Cuzco - Rzym Ameryki;
Jerzy Suchanek - Wszystko teraz, wszystko obok;
Leszek Żuliński - Czas za burtą;
Teresa Rudowicz - Uchylić okno Monady. O książce Zbigniewa Joachimiaka "Sezon lotów trwa";
Ryszard Kołodziej - Powiernica;
Izabela Fietkiewicz-Paszek - Przebieranka
Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (57) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 2 (55), 3 (56) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 4 (53) 2016
                    Pobierz PDF»
Literatura