Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • Ezra Pound, poeta poetów - Czesław Karkowski
  • Poezja Tomasza Jastruna
  • Wiersz-Plakat Antoniego Pawlaka
  • Poezja Marii Jentys-Borelowskiej
  • Proza Piotra Müldnera-Nieckowskiego
  • Rozmowa z Jerzym Limonem o Festiwalu Szekspirowskim
  • Pożegnanie Stanisławy Kopiec - Wacław Tkaczuk
  • O Januszu Kotańskim - ks. Jan Sochoń
Migotania w 2018 roku
Pragniemy aby do końca roku 2018 ukazały się wszystkie cztery numery Gazety Literackiej "Migotania", zarówno w wersji papierowej jak i internetowej. Niestety, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło wsparcia finansowego. Najwidoczniej dla obecnej ekipy Ministerstwa pisma, szczególnie takie otwarte światopoglądowo i niezależne jak Migotania, nie są przedmiotem troski. Udało nam się uzyskać skromne środki z regionalnych źródeł, które jednak nie pokrywają kosztów wydawania pisma. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc do czytelników, autorów i sympatyków naszego kwartalnika. Osoby, które wpłacą najmniej 50 zł otrzymają wychodzące numery pisma. Listę darczyńców ogłosimy w piśmie w końcu roku. Wpłaty tytułem "Migotania 2018", wraz z podaniem pełnego adresu do wsysyłki i adresem email, prosimy kierować na konto:
Fundacja Światło Literatury, Bank Millennium: 74 1160 2202 0000 0001 7019 5866
Wpłaty można też dokownywać przy użyciu PAYPAL, adres emailowy dla PAYPAL: joalike@gmail.com
Prosimy serdecznie o ropowszechnienie tej informacji wśród znajomych i wszelkich osób przyjaznych naszemu pismu.
www.migotania.pl
„Migotania” to pismo o unikatowej formule. Poprzez ogromny format pozwala łączyć atrakcyjny skład, grafikę i fotografię z bardzo zróżnicowanymi formalnie i intelektualnie tekstami. Sięgają do czytelników i autorów ze wszystkich możliwych nieomal środowisk intelektualnych i artystycznych – w małych miasteczkach i metropoliach, w uniwersytetach, w Krakowie i w Nowym Jorku. Od kilkunastu lat mającye tysiące odbiorców dzięki nieodpłatnemu dostępowi w formacie wirtualnym. Szeroki odbiór jest możliwy dzięki temu, że pismo w swojej definicji zamieszcza zarówno teksty na bardzo wyrafinowanym poziomie intelektualnym, jak i w bardziej popularnym formacie, mającym misję upowszechniającą i edukacyjną. Bowiem „Migotania” czytają zawodowi pisarze, profesorowie wyższych uczelni, ale również uczniowie liceum lub studenci wczesnych roczników.
Ta jedyna w swoim rodzaju formuła kwartalnika znalazła bardzo wysoka ocenę społeczną.
„Migotania” zostały również docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2014 Minister Kultury przyznał redaktorowi Naczelnemu, Zbigniewowi Joachimiakowi, odznaczenie „Gloria Artis”, głównie za wieloletnie wydawanie i kierowanie kwartalnikiem „Migotania”.
„Migotania” to w każdym numerze 60 wielkoformatowch (A-3) stron, co odpowiada 240 stronom A-5. To każdorazowo szeroka prezentacja grafiki i fotografiki, to bardzo atrakcyjny wygląd i ciekawe intelektualnie treści, to plakat poetycki oraz plakat graficzny, to formuła pisma unikatowa w skali światowej. To w ciągu 15 lat istnienia blisko tysiąc autorów. To grupa redaktorów z Gdańska i Warszawy, Cincinnati i Nowego Jorku, Łodzi i Szczecina, z najróżniejszych środowisk.
Numer 2 (35) 2012

Ezra Pound - Canto IV (tłum. Cz. Karkowski)
Zbigniew Joachimiak - Artyści sterroryzowani/ pisane z przedsionka
Urszula M. Benka - Z AIDS szybciej/ felieton
Cezary Sikorski - Heidegger i Celan - dyskurs przez milczenie/ esej
Maria Jentys-Borelowska - Poezja
Czesław Karkowski - Poeta poetów. XXX Cantos Ezry Pounda w oczach krytyków/ esej
Tomasz Jastrun - Poezja
Jerzy Niesiobędzki - Karamazowska apokalipsa i wdzięki cywilizacji/ esej
Raymond Queneau - Poezja (tłum. J. Gondowicz)
Sławomir Majewski - Story o pięknej Amy, córce kowala/ esej z cyklu Kobiety ich życia
Roman Rzucidło - Poezja
Wojciech Bartłomiej Zieliński - Poezja
Wsiewłod Garszyn - Artyści (tłum. K. Śmiechowicz)/ proza
Roman Warszewski - W matni. O tym, jak partyzanci Che Guevary uciekali z Boliwii/ proza
Richard Brautigan - Poezja (tłum. A. Szuba)
Krzysztof Ćwikliński - Proza
Zofia Beszczyńska - Linijki
Maciej Leszczyński - Miasto psychoz/ proza
Ryszard Kołodziej - Poezja
Piotr Müldner-Nieckowski - Rewolucja na Wydziale Matematyczno-Historycznym/ proza
Antoni Pawlak - Poezja
Andrzej Żurowski - Powidoki (2)/ proza
Andrzej C. Leszczyński - Okruchy (17)/ esej
Sylwester Gołąb - Poezja
Marek Jastrząb - Osobisty szkic o Marcelu Prouście/ esej
Artur D. Liskowacki - Prozaiczne początki, poetycki finał. Henryk Bereza (1926-2012)/ wspomnienie
ks. Jan Sochoń - Poeta ufności i pamięci/ sztuka interpretacji
Józef Baran - Zapiski z Krety/ dzienniki-podróże
Grzegorz Musiał - Dziennik włoski (12)/ dzienniki-podróże
Andrzej Wołosewicz - Sztuka, szkoła i wyobraźnia/ esej
Olga Śmiechowicz - Nieliteracki sposób na komedię/ komiks
Katarzyna Korczak - Rozmowa z Jerzym Limonem o Festiwalu Szekspirowskim/ teatr
Stanisława Kopiec - Poezja
Wacław Tkaczuk - Pożegnanie poetki Stanisławy Kopiec/ wspomnienia
Izabela Fietkiewicz-Paszek - Jeżeli wieczność istnieje, śmierć jest tylko żartem/ wspomnienia
Leszek Żuliński - Kaliski Tygiel Kulturowy
Krzysztof Jurecki - Poszukiwanie "prawdy bycia". O fotografii Tomasza Sobieraja/ sztuka
Andrzej Wołosewicz - Brąz, miedź, rdza i purpura/ sztuka interpretacji
Jan Gondowicz - Odpryski
Leszek Szaruga - Wyprasowanie (2)
RECENZJE: Konrad Liskowacki - Symbole pokoleń, pokolenie bez symboli;
Jerzy Cyngot - Wymyślić świat - projekt otwarty. O heterotopiach Olgi Tokarczuk;
Teresa Rudowicz - "W naszej rodzinie zawsze było więcej skrzypków niż kupców" - motywy żydowskie w "Rejestrach" Elżbiety Lipińskiej;
Janusz A. Kobierski - "Ich cisza krzyczeć będzie!"; Agnieszka Kwiatkowska - "Kundel do potęgi". Artur Daniel Liskowacki wobec stereotypów;
Edyta Antoniak-Kiedos - Dylematy suicydalne;
Izabela Fietkiewicz-Paszek - Delta wsteczna;
Ewa Opiela - Cuzco - Rzym Ameryki;
Jerzy Suchanek - Wszystko teraz, wszystko obok;
Leszek Żuliński - Czas za burtą;
Teresa Rudowicz - Uchylić okno Monady. O książce Zbigniewa Joachimiaka "Sezon lotów trwa";
Ryszard Kołodziej - Powiernica;
Izabela Fietkiewicz-Paszek - Przebieranka
Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (61) 2018
                    Pobierz PDF»
Numer 3 (60) 2018
                    Pobierz PDF»
Numer 1 (58) 2018
                    Pobierz PDF»
Literatura