Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • Dyskusja o poezji w USA: Czesław Karkowski
  • Felieton: Urszula M. Benka
  • Poezja: Bohdan Wrocławski, August Stramm
  • Poemat: Leszek Żuliński
  • Proza: Boris Nosik, Dmitrij Lichaczow
  • O fotografiach S. Storie: Jerzy Suchanek
  • Nowa poezja Katarzyny Boruń-Jagodzińskiej
  • o Melanii Fogelbaum – Beata P. Klary
  • o Awronie Suckewerze – Natalia Krzemień
Migotania w 2018 roku
Pragniemy aby do końca roku 2018 ukazały się wszystkie cztery numery Gazety Literackiej "Migotania", zarówno w wersji papierowej jak i internetowej. Niestety, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło wsparcia finansowego. Najwidoczniej dla obecnej ekipy Ministerstwa pisma, szczególnie takie otwarte światopoglądowo i niezależne jak Migotania, nie są przedmiotem troski. Udało nam się uzyskać skromne środki z regionalnych źródeł, które jednak nie pokrywają kosztów wydawania pisma. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc do czytelników, autorów i sympatyków naszego kwartalnika. Osoby, które wpłacą najmniej 50 zł otrzymają wychodzące numery pisma. Listę darczyńców ogłosimy w piśmie w końcu roku. Wpłaty tytułem "Migotania 2018", wraz z podaniem pełnego adresu do wsysyłki i adresem email, prosimy kierować na konto:
Fundacja Światło Literatury, Bank Millennium: 74 1160 2202 0000 0001 7019 5866
Wpłaty można też dokownywać przy użyciu PAYPAL, adres emailowy dla PAYPAL: joalike@gmail.com
Prosimy serdecznie o ropowszechnienie tej informacji wśród znajomych i wszelkich osób przyjaznych naszemu pismu.
www.migotania.pl
„Migotania” to pismo o unikatowej formule. Poprzez ogromny format pozwala łączyć atrakcyjny skład, grafikę i fotografię z bardzo zróżnicowanymi formalnie i intelektualnie tekstami. Sięgają do czytelników i autorów ze wszystkich możliwych nieomal środowisk intelektualnych i artystycznych – w małych miasteczkach i metropoliach, w uniwersytetach, w Krakowie i w Nowym Jorku. Od kilkunastu lat mającye tysiące odbiorców dzięki nieodpłatnemu dostępowi w formacie wirtualnym. Szeroki odbiór jest możliwy dzięki temu, że pismo w swojej definicji zamieszcza zarówno teksty na bardzo wyrafinowanym poziomie intelektualnym, jak i w bardziej popularnym formacie, mającym misję upowszechniającą i edukacyjną. Bowiem „Migotania” czytają zawodowi pisarze, profesorowie wyższych uczelni, ale również uczniowie liceum lub studenci wczesnych roczników.
Ta jedyna w swoim rodzaju formuła kwartalnika znalazła bardzo wysoka ocenę społeczną.
„Migotania” zostały również docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2014 Minister Kultury przyznał redaktorowi Naczelnemu, Zbigniewowi Joachimiakowi, odznaczenie „Gloria Artis”, głównie za wieloletnie wydawanie i kierowanie kwartalnikiem „Migotania”.
„Migotania” to w każdym numerze 60 wielkoformatowch (A-3) stron, co odpowiada 240 stronom A-5. To każdorazowo szeroka prezentacja grafiki i fotografiki, to bardzo atrakcyjny wygląd i ciekawe intelektualnie treści, to plakat poetycki oraz plakat graficzny, to formuła pisma unikatowa w skali światowej. To w ciągu 15 lat istnienia blisko tysiąc autorów. To grupa redaktorów z Gdańska i Warszawy, Cincinnati i Nowego Jorku, Łodzi i Szczecina, z najróżniejszych środowisk.
Numer 4 (37) 2012

Małgorzata Szadkowska-BorysBiała broń z nieograniczonym dostępem i nieograniczoną siłą rażenia/ Felietonnik

Urszula M. BenkaArtystyczne występki/ Felieton

Czesław KarkowskiSchyłek poezji, czy jej rozkwit? Amerykańska dyskusja o poezji dziś i jutro/ Esej

Andrzej ŻurowskiPowidoki (4)/ Proza

Krystyna Rodowska – Poezja

Leszek Żuliński – Poemat

Kamil Zaszkowski – Poezja

Dmitrij LichaczowO intelektualnej topografii Petersburga w pierwszym ćwierćwieczu XX wieku (tłum. B. Żyłko)/ Proza

Mariusz KorycińskiBędziemy mieli własny teatr/ Esej

Bohdan Wrocławski – Poezja

Zofia Beszczyńska – Poezja

ks. Jan SochońBóg w kulturze interpretacji/ Esej

Zbigniew ZawadzkiPeace, love... brave new world. Notatki na marginesie “Cząstek elementarnych” Michaela Houellebecqa

Mariusz Cezary Kosmala – Poezja

Roman Warszewski rozmawia z Isabel Sabogal Dunin-Borkowską – Między Cuzco a Krakowem, czyli o tym, jak rozmawiając z Czesławem Miłoszem, dwa razy zbaraniałam

Patrycja Jarosz – Poezja

Roksana Chirowska – Poezja

Boris NosikNiesławny koniec “równego chłopa” (Siergiej Efron) (tłum. K. Śmiechowicz)/ Esej

Tadeusz Olszewski – Poezja

Mieczysław MachnickiNoblista lingwista/ Proza

Andrzej C. LeszczyńskiOkruchy (19)/ Esej

August Stramm – Poezja (tłum. L. Szaruga)

Czesław DziekanowskiZ lektur do życia/ Esej

Katarzyna Boruń-Jagodzińska – Poezja

Grzegorz Kociuba – Poezja

Maria Jentys-BorelowskaPodbić świat. Przyczynek do biografii Jana Drzeżdżona/ Esej

Tomasz Sobieraj rozmawia z Januszem Najderem – Krawiec, czyli powrót poematu dygresyjnego

Natalia KrzemieńAwrom Suckewer jako najważniejszy poeta literatury jidysz XX wieku

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska – Poezja

Jan Henryk Cichosz – Poezja

Jerzy SuchanekŚlady w śladach/ Esej

Beata P. KlaryPrzez życie nie do pary – o wierszach Melanii Fogelbaum/ Ocalone

Sławomir MajewskiPiękność zrodzona w burdelu (1)/ Esej z cylku “Kobiety ich życia”

Jakub AntolakProust – król słońce?/ Esej

RECENZJE: Maciej Dęboróg-Bylczyński“W. M. Dęboróg” – zagadkowy pseudonim literacki; Zbigniew ZawadzkiPowracanie, powracanie...; Grzegorz KociubaInFEkowanie pola; Janusz A. KobierskiWiersze jak pomniki; Edyta Antoniak-KiedosMają coś do powiedzenia; Edyta Antoniak-KiedosWyjęte z “ciemnej luki”; Witold EgerthHeretyk w postetycznym świecie. Rzecz o “Krawcu” Tomasza Sobieraja; Izabela Fietkiewicz-Paszek – Tuż po buncie; Jerzy CyngotNa peryferiach współczesności. O “Siedleckich miniaturach” Artura Ziontka; Ewa OpielaPodróż bez powrotu Ernesta Che Guevary; Janusz A. KobierskiHymn na cześć życia; Andrzej WalterNieśmiertelność poza krawędzią czasu; Magdalena Boczkowska – Kaftan słów; Jan OwczarekGdy kusi duch nocy tajemnica ciemną. Bez tabu – w świecie skondensowanych uczuć; Teresa Rudowicz“Chciałabym być kobietą” – o wierszach Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej; Jerzy SuchanekDybuk do tabletów;

Leszek SzarugaWyprasownie (4)

Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (61) 2018
                    Pobierz PDF»
Numer 3 (60) 2018
                    Pobierz PDF»
Numer 1 (58) 2018
                    Pobierz PDF»
Literatura