Pismo literackie Migotania, nr.1 (82), 2024


Wydawca:

Fundacja Światło Literatury, Gdańsk 2024
Redaktor naczelny: Zbigniew Joachimiak
Copyright: Fundacja Światło Literatury
Format: 31 na 22 cm
Pismo ukazuje się już od 22 lat! - pierwszy numer ukazał się w roku 2002

Jakie to pismo:
- to w każdym numerze blisko 100 stron w dużym formacie, co odpowiada ok. 300 stronom A-5
- to każdorazowo oryginalny skład grafiki i fotografiki oraz tekstów
- to bardzo atrakcyjny wgląd i ciekawe intelektualnie treści
- to każdorazowo plakat poetycki ora plakat artystyczny (z pracą aktualnie prezentowanego grafika, malarza lub fotografika)
- unikatowa formuła pisma literackiego w skali światowej
- to w ciągu 20 lat istnienia pisma blisko tysiąc świetnych autorów. To grupa redaktorów z Gdańska i Warszawy, Cincinnati i Nowego Jorku, Gdyni i Łodzi, Szczecina i wielu innych miast, z najróżniejszych środowisk.

Zawartość numeru 1/82/2024, m. innymi:
- Urszula Mikołajczyk, poezja.
- Maria Jentys Borelowska, Marian Pilot, Pisarz osobny, esej
- Zbigniew Joachimiak, opowiadanie
- Marek Katzenmark, Ikar i Dedal, esej
- blok recenzji ostatnio wydanych książek
- kolejna część "Okruchów", Marka Wawrzkiewicza
- "Wyprasowanie" Leszka Szarugi
- Roman Warszewski, esej o Alfredzie Szklarskim i jego Tomku Wilmowskim
- Omówienie Książki kwartału - tomu poetyckiego Elżbiety Juszczak, Pasterze dolin
Plakat artystyczny Ewa Bogucka- Pudlis, o autorce pisze Małgorzata Dorna (Wendrychowska)