Pismo literackie Migotania, nr.1 (78), 2023


Wydawca:

Fundacja Światło Literatury, Gdańsk 2023 - Pismo ukazuje się już 21 lat
Redaktor naczelny: Zbigniew Joachimiak
Copyright: Fundacja Światło Literatury
Format: 31 na 22 cm

Jakie to pismo:

- to w każdym numerze blisko 100 stron w dużym formacie, co odpowiada ok. 300 stronom A-5
- to każdorazowo oryginalny skład grafiki i fotografiki oraz tekstów
- to bardzo atrakcyjny wgląd i ciekawe intelektualnie treści
- to każdorazowo plakat poetycki ora plakat artystyczny
- unikatowa formuła pisma literackiego w skali światowej
- to w ciągu 20 lat istnienia pisma blisko tysiąc świetnych autorów. To grupa redaktorów z Gdańska i Warszawy, Cincinnati i Nowego Jorku, Gdyni i Łodzi, Szczecina i wielu innych miast, z najróżniejszych środowisk.

Zawartość numeru 1/2023 , m. innymi:

- Leszek Szaruga, pisze o swojej mamie, Marii Kureckiej

- Maria Jentys-Borelowska, prezentuje fragment nowej powieści o Elizie Orzeszkowej

- Marka Wawrzkiewicz, publikuje kolejne Okruchy (7)

- Krzysztof Szymoniak wspomina Milczewskiego-Bruno

- Andrzej C. Leszczyński przedstawia, jak zwykle, emocjonujący intelektualnie esej

- Wędrówkę po Chinach wspomina Dariusz T. Lebioda

- blok recenzji ostatnio wydanych książek

- kolejne "Wyprasowanie" Leszka Szarugi

- Omówienie Książki Kwartału - Romana Warszewskiego, Pierwsza wojna polsko-indiańska

- Małgorzata Urszula Benka, omówienie tomu poetyckiego Elżbiety Juszczak, Pasterze dolin

- Plakat poetycki, Henryk Liszkiewicz

- Plakat artystyczny, Zbigniew Joachimiak