Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • E. Zyman, Florian Śmieja, rozmowa + wiersze
  • K. Śmiechowicz, O Cwietajewej cz. II
  • K. Brakoniecki, poezja
  • W. Mejbaum, Filozofia i problemy + wiersze
  • A. Łozowska-Patynowska, o poezji Krystyny Lars
  • Eda Ostrowska, poezja
  • ks., J. Sochoń, Filozofia jako religia + wiersze
  • A . Wołosewicz, o Wojciechu Kawińskim
  • Laureatki „Konkursu Migotań na recenzję”
Numer 4 (53) 2016

Marek Wawrzkiewicz
Głębokie sztolnie pamięci Pomyślałem, że w tej rubryce piszę o poetach i prozaikach powszechnie znanych. Lub takich, których przeciętny czytelnik znać powinien. Ale zreflektowałem się: są jednak twórcy całkowicie anonimowi, a przecież godni upamiętnienia. Wszak w każdym szanującym się mieście powinna istnieć mogiła nieznanego poety. Na których w określony ustawą dzień roku inni nieznani poeci składaliby wieńce i rękopisy – które, jak wiadomo, nie płoną.
Cezary Sikorski
Wacek Mejbaum i kamień filozoficzny 24 listopada tego roku mija piętnaście lat od śmierci Wacława Mejbauma. Jest to na pewno czas dość długi, by nabrać właściwego dystansu do tego, co po sobie pozostawił. W kulturze polskiej filozofom mniej wyrafinowanym, jak i pisarzom niepomiernie nudniejszym, wystawiano — jeszcze za życia bądź tuż po śmierci — solidne pomniki ze spiżu lub brązu. Tymczasem — co napawa goryczą — o Mejbauma nikt się nie dopomina. Wprawdzie w żałobnym numerze „Nowej Krytyki” Jerzy Kochan pisał o postaci legendarnej w polskim środowisku filozoficznym, a Krystyna Zamiara wskazywała na mejbaumowe ścieżki, tworzące nowe trakty, inspirujące i pociągające innych [1/3 i 10],lecz jak na razie trudno dostrzec ślady takowych wpływów czy inspiracji.
Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (53) 2016
                    Pobierz PDF»
Numer 3 (52) 2016
                    Pobierz PDF»
Numer 2 (51) 2016
                    Pobierz PDF»
Literatura