Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • Uta Przyboś - Plakat poetycki
  • Dariusz Bitner - fragment prozy
  • ks. Jan Sochoń - Wewnętrzne światło
  • Grzegorz Pęzioł o Różańskim i Stachurze
  • Wanda Bacewicz - wiersze nieznane
  • Bartosz Suwiński - poezja
Migotania w 2018 roku
Pragniemy aby do końca roku 2018 ukazały się wszystkie cztery numery Gazety Literackiej "Migotania", zarówno w wersji papierowej jak i internetowej. Niestety, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło wsparcia finansowego. Najwidoczniej dla obecnej ekipy Ministerstwa pisma, szczególnie takie otwarte światopoglądowo i niezależne jak Migotania, nie są przedmiotem troski. Udało nam się uzyskać skromne środki z regionalnych źródeł, które jednak nie pokrywają kosztów wydawania pisma. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc do czytelników, autorów i sympatyków naszego kwartalnika. Osoby, które wpłacą najmniej 50 zł otrzymają wychodzące numery pisma. Listę darczyńców ogłosimy w piśmie w końcu roku. Wpłaty tytułem "Migotania 2018", wraz z podaniem pełnego adresu do wsysyłki i adresem email, prosimy kierować na konto:
Fundacja Światło Literatury, Bank Millennium: 74 1160 2202 0000 0001 7019 5866
Wpłaty można też dokownywać przy użyciu PAYPAL, adres emailowy dla PAYPAL: joalike@gmail.com
Prosimy serdecznie o ropowszechnienie tej informacji wśród znajomych i wszelkich osób przyjaznych naszemu pismu.
www.migotania.pl
„Migotania” to pismo o unikatowej formule. Poprzez ogromny format pozwala łączyć atrakcyjny skład, grafikę i fotografię z bardzo zróżnicowanymi formalnie i intelektualnie tekstami. Sięgają do czytelników i autorów ze wszystkich możliwych nieomal środowisk intelektualnych i artystycznych – w małych miasteczkach i metropoliach, w uniwersytetach, w Krakowie i w Nowym Jorku. Od kilkunastu lat mającye tysiące odbiorców dzięki nieodpłatnemu dostępowi w formacie wirtualnym. Szeroki odbiór jest możliwy dzięki temu, że pismo w swojej definicji zamieszcza zarówno teksty na bardzo wyrafinowanym poziomie intelektualnym, jak i w bardziej popularnym formacie, mającym misję upowszechniającą i edukacyjną. Bowiem „Migotania” czytają zawodowi pisarze, profesorowie wyższych uczelni, ale również uczniowie liceum lub studenci wczesnych roczników.
Ta jedyna w swoim rodzaju formuła kwartalnika znalazła bardzo wysoka ocenę społeczną.
„Migotania” zostały również docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2014 Minister Kultury przyznał redaktorowi Naczelnemu, Zbigniewowi Joachimiakowi, odznaczenie „Gloria Artis”, głównie za wieloletnie wydawanie i kierowanie kwartalnikiem „Migotania”.
„Migotania” to w każdym numerze 60 wielkoformatowch (A-3) stron, co odpowiada 240 stronom A-5. To każdorazowo szeroka prezentacja grafiki i fotografiki, to bardzo atrakcyjny wygląd i ciekawe intelektualnie treści, to plakat poetycki oraz plakat graficzny, to formuła pisma unikatowa w skali światowej. To w ciągu 15 lat istnienia blisko tysiąc autorów. To grupa redaktorów z Gdańska i Warszawy, Cincinnati i Nowego Jorku, Łodzi i Szczecina, z najróżniejszych środowisk.
Numer 1 (30) 2011

Mieczysław Jastrun - Poezja
Małgorzata Szadkowska-Borys - Uchylanie kadzi, felietonnik
Franz Kafka - Zwiastowanie (z wprowadzeniem Jana Gondowicza)
Dariusz Bitner - Groza i strach, fragment prozy
ks. Jan Sochoń - Wewnętrzne światło. Notatki nie tylko o Newmanie, esej
Katarzyna Przewęzikowska - Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego. Fotograficzny album budzący pamięć o sobie samym
Ewa Włodarska-Lorek - Poezja
Andrzej Żurowski rozmawia z Jerzym Bińczyckim - wywiad z cyklu "Giganci teatru"
Lilla Latus - Poezja
Grzegorz Pęzioł - "Na razie, Witek w próżni kłujemy ze ściśniętą krtanią" - historia znajomości Wincentego Różańskiego i Edwarda Stachury
Bartosz Suwiński - Poezja
Dariusz Eckert - Inwokacja do świętego Bernarda, patrona mężczyzn, proza
Beata Patrycja Klary - Valentine's Day, czyli jak zwykle o miłości
Andrzej C. Leszczyński - Okruchy, esej
Ryszard Lenc - Kropla, proza
Wanda Bacewicz - Wiersze nieznane (poezja opatrzona wspomnieniem Joanny Sendłak)
Jerzy Ferenz - Poezja
Wanda Nowik-Pala - Poezja
Uta Przyboś - Plakat poetycki
Olga Śmiechowicz - Uśmiech wobec rzeczywistości, życie teatru
Tadeusz Zawadowski - Poezja
Małgorzata Dorna - W cieniu autorytetów - o "autorytecie" animatora kultury słów kilka, rozważania o kulturze
Franjo Frančič, Veso Pirnat-Brolski - Poezja słoweńska (tłum. O. Lalić-Krowicka)
Boris Nosik - Fragmenty powieści (tłum. Krystyna Śmiechowicz)
Radosław Wnukowski - Poezja
Grzegorz Musiał - Dziennik włoski (8), dzienniki - podróże
Andrzej Ratajczak - Poezja
Sławomir Matusz - Oko Boga, oko brata. O wierszu Marcina Sendeckiego "Z wysokości", z cyklu "Licznik geigera"
Dariusz Szymanowski - Poezja
Bartosz Suwiński - W stronę Wschodu. Poezja Krystyny Miłobędzkiej, esej
ks. Jan Sochoń - Poezja
Andrzej K. Waśkiewicz - Zachwycenie, sztuka interpretacji
Jan Siwmir i Tomasz Sobieraj rozmawiają o twórczości literackiej Jacka Dehnela
Archiwalia
Recenzje
Jan Gondowicz - Odpryski
Gość plastyczny numeru - Marek Przybyła
Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (69) 2020
                    Pobierz PDF»
Numer 3 (68) 2020
                    Pobierz PDF»
Numer 1,2 (66,67) 2020
                    Pobierz PDF»
Literatura