Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • Wywiad z Gustawem Holoubkiem
  • Reportaż o Erneście Hemingwayu
  • Proza Artura Daniela Liskowackiego
  • Grafiki Marka Przybyły
  • Poezja Władysława Zawistowskiego
  • Krzysztof Sokół - Debiut
  • Proza Antoniego Michnika
Numer 1/2 (18/19) 2008

Antoni Pawlak - Pani prokurator i tajny dokument IPN, felieton
Bartosz Jastrzębski - Ekonomia, esej
Katarzyna Boruń-Jagodzińska - Poezja
Andrzej Żurowski - Co zostało z naszego teatru?..., Wywiad z Gustawem Holoubkiem
Roman Warszewski - Włamanie do Finca Vigia, reportaż
Władysław Zawistowski - Poezja
Artur Daniel Liskowacki - Ciało A., proza
Teresa Radziewicz - Poezja
Wojciech Bonowicz - Poezja
Maria Jentys - Ludzie wiatraki, esej
Andrzej C. Leszczyński - Okruchy, esej
Jerzy Suchanek - Poezja
Antoni Michnik - Arkusz prozatorski – Magnetyzm i tarcie
Krzysztof Sokół - Poezja - debiut
Agnieszka Jastrzębska – Piotrowicz - Zły czas na dobrą codzienność.
O „Dzienniku” Mihaila Sebastiana, krytyka literacka

Dymitr Prigow - Bilanse i definicje, proza
Jan Gondowicz - Prigow, czyli miłość do iteracji, szkic
Jacek Szafranowicz - Poezja
Olga Śmiechowicz - „Inna poezja” o nowych sąsiadach Piwnicy pod Baranami, recenzja
Katarzyna Ciesielska - Zapiski z podróży, proza
Ewa Socha - Poezja
Anna Czyrska - Poezja
Alina Biernacka - Poezja
Piotr Binkowski - Poezja
Waldemar Kontewicz - Anioł Gabriel, proza
Archiwalia
Jerzy Suchanek - O twórczości Marka Przybyły (Oglądanie, czyli czytanie), szkic
Andrzej Wołosewicz - „Chandra”, Leszka Żulińskiego, szkic
Recenzje
Andrzej Wołosewicz - Krótki powrót do niechcianego tematu, szkic
Jan Gondowicz - Odpryski

Gość plastyczny numeru: Marek Przybyła
Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (57) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 2 (55), 3 (56) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 4 (53) 2016
                    Pobierz PDF»
Literatura